Vision Mission

Screen Shot 2558-02-13 at 12.42.42 PM

 

วิสัยทัศน์

– เป็นผู้นำตลาดที่นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพในแบบวิธีการใหม่ ๆ เทคโนโลยีระดับสูง ที่เติมเต็มความต้องการ ของลูกค้าในยุคดิจิตอล
– สร้างความไว้วางใจและความน่าเชื่อถือในผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้กับผู้บริโภค ทำให้ลูกค้าเข้าใจถึงคุณภาพที่ดี ราคาที่เหมาะสม และการบริการหลังการขายที่ดีเยี่ยมในผลิตภัณฑ์ของเรา

พันธกิจ

– ค้นหา การเสาะหา และพัฒนา เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์แบบใหม่ๆ ให้กับลูกค้า โดยจะเป็นผู้ริเริ่มในด้านการตลาด เป็นเจ้าแรก
– พัฒนาและนำเสนอสินค้าซึ่งเติมเต็มความต้องการของลูกค้าในเศรษฐกิจยุดใหม่
– พัฒนาและทำให้ลูกค้าพึงพอใจในมาตรฐานการบริการของบริษัท
– ขยายธุรกิจในต่างจังหวัด