อบรมหัวข้อ “Wireless Technology for Surveillance camera”

อบรมหัวข้อ “Wireless Technology for Surveillance camera”

     บริษัทโซโลมอน เทคโนโลยี ไทยแลนด์ จำกัด จัดการอบรม “Wireless Technology for Surveillance camera” ให้กับบริษัทผู้ติดตั้ง และจำหน่ายระบบกล้องรักษาความปลอดภัย ณ office ของ Solomon

    การอบรมดังกล่าวจะเป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องพื้นฐานของเทคโนโลยีไร้สาย วิธีการออกแบบ และติดตั้งอุปกรณ์ไร้สายเบื้องต้น เพือเป็นข้อมูลให้กับ Partner ทั้งหลายได้นำเทคโนโลยีไร้สาย ไปใช้ร่วมกับงานระบบกล้องรักษาความปลอดภัย ซึ่งเทคโนโลยีไร้สาย จะช่วยการติดตั้งระบบกล้องทำได้ง่ายขึ้น และการใช้งานร่วมกับเทคโนโลยีทางสาย รวมถึงยังช่วยแก้ปัญหาสำหรับ site ที่ไม่สามารถเดินสายได้

การอบรมดังกล่าวได้มีการสาธิตการใช้งานจริงโดยใช้อุปกรณ์ ePMP ซึ่งเป็น product ใหม่ล่าสุดจาก Cambium Networks มาแสดงความสามารถของอุปกรณ์ ที่มีเทคโนโลที่โดดเด่นในเรื่อง Package per Second ที่มากกว่าอุปกรณ์รุ่นอื่นๆ ทำให้ที่สามารถรองรับกล้องที่ต้องที่ต้องใช้ Bandwidth จำนวนมาก ได้หลายๆ กล้องพร้อมๆกัน ใน 1 CPE โดยแสดงให้เห็นทั้ง 2 Solution คือทั้งแบบ Point to Point และ แบบ Point to multipoint

ในการอบรมครั้งนี้ได้รับความสนใจจาก Partner เป็นจำนวนมาก  ทำให้ต้องเปิดการอบรมอีกในกลางเดือนพฤศจิกายนนี้ แต่จะเป็นวันไหนขอให้ติดตามใน website Solomon  ซึ่งจะประกาศให้ทราบในเร็วๆ นี้ ซึ่งท่านที่สนใจสามารถแจ้งมากก่อนได้ที่ email : kanyapornw@solomon.co.th ได้ก่อนล่วงหน้า

Training ePMP2

Training ePMP3

Training ePMP7

atcreative

You may also interested