Solar Inverter

สินค้า SolarEdge คืออะไร มีการทำงานอย่างไร

SolarEdge คือ อุปกรณ์ Inverter ที่ทำงานร่วมกับ Power Optimizers โดยการนำ Power Optimizers ไปติดที่หลังแผงเซลล์แสงอาทิตย์ทุกแผง จะช่วยให้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพสูงสุดที่จะทำได้ในช่วง เวลานั้น

การมี Power Optimizers ไปติดที่หลังแผงเซลล์แสงอาทิตย์ดีอย่างไร

1. ทำให้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ได้ค่า MPPT สูงสุดในช่วงเวลานั้นๆ แม้ว่าแผงใดแผงหนึ่งจะถูกบังแสง
แต่จะไม่มีผลกระทบให้ทั้งระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าได้น้อยตามไปด้วย

2. ต่อเพิ่มแผงเซลล์แสงอาทิตย์ในอนาคตได้ตลอดเวลา เนื่องจากมี Power Optimizers จึงช่วยให้คุณเพิ่มแผงเซลล์แสงอาทิตย์ได้ตลอดเวลาแม้ประสิทธิภาพของแผงที่ ไม่เท่ากันหรือต่างยี่ห้อกันก็จะไม่มีผลกระทบต่อการผลิตไฟฟ้าของทั้งระบบ

3. ในหนึ่งแถวสามารถต่อแผงเซลล์แสงอาทิตย์ได้ยาวขึ้น 11-26 แผงผลิตพลังงานไฟฟ้าได่มากสุด 11.25 kW (3 phase) ช่วยลดค่าใช้อุปกรณ์ต่างๆ อาทิ สายไฟ, Inverter

4. เมื่อเกิดปัญหาขึ้นกับระบบ สามารถตรวจสอบและแก้ไขได้ทันทีไม่เสียผลประโยชน์ในการขายไฟฟ้าหรือเกิดปัญหาไฟดับนาน เพราะ
Power Optimizers ช่วยให้ Monitor แผงเซลล์แสงอาทิตย์ทั้งระบบได้ทุกที่ทุกเวลา

ทำไม Inverter ของ SolarEdge ถึงสามารถเชื่อมแต่แผงเซลล์แสงอาทิตย์ในหนึ่งแถวได้ยาวกว่า Inverter ทั่วไป

เพราะ Power Optimizers จะช่วยดึงประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าของแต่ละแผงเซลล์แสงอาทิตย์ออกมา ดังนั้น ไม่ว่ามุมไหนที่มีแสงน้อย หรือถูกบังแสง จะไม่มีผลกระทบกับระบบทำให้คุณสามารถติดตั้งแผงได้เต็มพื้นที่หลังคา และได้พลังงานไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น

ถ้าใช้ 10 kW ต้องใช้ Power Optimizers กี่ตัว

ต้องใช้ Inverter 10 kW จำนวน 1 ตัว และ Power Optimizers โดยประมาณ จำนวน 40 ตัว (จำนวน Power Optimizers
จะขึ้นอยู่กับขนาดและจำนวนแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ใช้ในการติดตั้งจริง ณ หน้างาน)

การมี Power Optimizers เพิ่มเข้ามาทำให้การติดตั้งยากขึ้นหรือไม่

ไม่ยุ่งยาก เพราะ Power Optimizers เป็นหัวเสียบแบบปกติทั่วไปสามารถต่อเข้ากับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ได้ทันทีซึ่ง อาจจะใช้เวลาในการติดตั้งเพิ่มขึ้นนิดหน่อยเท่านั้น

Power Optimizers ต้องติดที่หลังแผงเซลล์แสงอาทิตย์ สามารถทนความร้อนได้แค่ไหน

ด้วยวัสดุคุณภาพดี จึงทนความร้อนได้ถึง 85 C และมีอายุการใช้งานที่ยาวนานจึงการันตีได้ด้วยการรับประกันสินค้า 25 ปี

SolarEdge มีการรับประกันสินค้ากี่ปี

Inverter รับประกัน 12 ปี / Power Optimizers รับประกัน 25 ปี

Question to Solomon

Your Name

Your Email

question