Roaming Feature กับ Handheld Solution

Roaming Feature กับ Handheld Solution

ปัจจุบันการบริหารจัดการสินค้าคงคลังถือได้ว่ามีความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ  เพราะถ้าหากมีการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพแล้ว จะทำให้ระบบงาน Work in Process มีความรวดเร็วมากขึ้นเท่านั้น ทุกฝ่ายจะทำงานได้อย่างราบรื่น ฝ่ายขายเช็คสินค้าคงเหลือได้แบบเรียลไทม์ เสนอขายสินค้าให้กับลูกค้าได้ทันที ฝ่ายคลังจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว

ซึ่งองค์กรใหญ่ๆ จึงให้ความสำคัญและได้พัฒนานำอุปกรณ์ที่ใช้ในคลังสินค้ามาใช้ร่วมกับอินเทอร์เน็ต เพื่อความรวดเร็ว ประหยัดทั้งเวลาและบุคลากร อย่างเครื่องสแกนบาร์โค้ด (Handheld) จากเดิมจะมีการใช้งานแบบออฟไลน์ คือการตรวจสอบจำนวนสินค้าและเก็บข้อมูลไว้ในตัวเครื่องสแกนก่อน และหลังจากนั้นถึงนำข้อมูลไปโหลดเข้าฐานข้อมูล ซึ่งการทำงานในลักษณะนี้ทำให้เกิดความล่าช้าขึ้นในขบวนการของการนับยอดสต๊อคสินค้าที่ไม่เรียลไทม์และไม่สามารถทราบยอดสินค้าได้ทันที  ดังนั้นจึงได้นำเทคโนโลยีไวไฟมาใช้กับอุปกรณ์ Handheld เพื่อทำให้การทำงานมีความรวดเร็วและเรียลไทม์มากขึ้น เกิดผลดีทั้งกับผู้ใช้งานและการนับยอดสินค้าที่อัพเดทตลอด สามารถตรวจสอบได้ว่าสินค้าดำเนินการไปถึงขั้นตอนไหน สินค้าอยู่ในตำแหน่งใดของไลน์การผลิต

ส่วนการทำงานของไวไฟร่วมกับ Handheld solution จะมีลักษณะที่แตกต่างไปจากระบบเดิมคือ อุปกรณ์ Handheld ต้องสามารถรับสัญญาณไวไฟย่าน 2.4 GHz  หรือ 5 GHz ได้โดยอุปกรณ์ Handheld จะบันทึกข้อมูลและส่งข้อมูลผ่านสัญญาณไวไฟที่เชื่อมต่ออยู่ไปบันทึกเก็บในฐานข้อมูล ซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถดึงข้อมูลนี้ไปดูแบบเรียลไทม์ได้ทันที

ด้วยการทำงานที่เป็นแบบเรียลไทม์นี้เอง ทำให้อุปกรณ์ Handheld ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ตลอดเวลา แต่ในการทำงานจริงๆ แล้ว Handheld มีการทำงานที่เคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลา ดังนั้นจึงเป็นไปได้ที่ Handheld จะหลุดจากการเชื่อมต่อสัญญาณไวไฟได้ หากมีการติดตั้งสัญญาณไวไฟไม่ดีหรือไม่ครอบคลุมพื้นที่ที่ต้องการใช้งาน เช่น สัญญาณขาดหาย  หรือ การเชื่อมต่อสัญญาณไม่ต่อเนื่อง ทำให้ต้องเชื่อมต่อใหม่หรือบางครั้งอาจจะต้องใส่ข้อมูลหรือรหัส Username/ password ใหม่ ซึ่งอาจทำให้การทำงานล่าช้าและเสียเวลาในการเชื่อมต่อใหม่อีกครั้ง

การวางระบบไวไฟที่ใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ในลักษณะนี้จึงมีความสำคัญ และควรเลือกใช้อุปกรณ์ Access Point ที่มีเทคโนโลยี่ที่เรียกว่าการโรมมิ่ง (Roaming) มาใช้ ซึ่งเทคโนโลยี Roaming นี้จะมีการทำงานที่สามารถทำให้อุปกรณ์ Handheld ทำงานได้อย่างต่อเนื่อง แม้ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อจาก Access Point จากคนละวง LAN หรือคนละวงไอพี (IP Address) กันก็ตาม ด้วยคุณสมบัตินี้จึงทำให้การวางระบบง่ายขึ้น ไม่ส่งข้อมูลซ้ำซ้อน อีกทั้งจุดเด่นของเทคโนโลยีการ Roaming ยังสามารถตั้งค่าและกำหนดค่าคุณภาพการเชื่อมต่อของสัญญาณ( RSSI) ของ Handheld ได้ว่าควรเปลี่ยนการเชื่อมต่อจากอุปกรณ์ Access Point จากตัวหนึ่งไปหาอีกตัวหนึ่งได้เมื่อคุณภาพของสัญญาณแย่ลง (RSSI Threshold) โดยที่ผู้ใช้งาน Handheld ไม่รู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงนี้  ดังนั้น เทคโนโลยีการโรมมิ่งจึงมีความสำคัญกับการติดตั้งหรือการออกแบบงานที่เกี่ยวกับ Solution Handheld หรืออุปกรณ์ที่ต้องเชื่อมต่อไวไฟและมีการเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลาได้เป็นอย่างดี

atcreative

You may also interested