LED Lighting

หลอด LED ที่ขายในท้องตลาดจะรู้ได้อย่างไรว่า ยี่ห้อใดดีกว่ายี่ห้อใด

ดูจากหลอดที่ให้แสงสว่างที่เท่ากัน แต่ใช้พลังงานน้อยกว่า (Watt), ความน่าเชื่อถือของผู้ผลิต

หลอด LED มีปัญหา กรณีใดบ้างที่ทางบริษัทรับเคลม เปลี่ยนสินค้าใหม่ให้

รับประกันทุกกรณี สำหรับการใช้งานปกติและยังอยู่ในช่วงการรับประกัน

Return of Investment ประมาณเท่าไหร่ ถึงเหมาะสมที่จะเปลี่ยนไปใช้หลอด LED

ไม่ควรเกิน 5  ปี

หลอด LED ถ้าจะเปลี่ยนกับหลอดแบบเดิม สามารถปรับเปลี่ยนได้ทันทีหรือไม่

สามารถเปลี่ยนได้ทันที โดยไม่ต้องเปลี่ยนโคม

ทำไมจึงควรเปลี่ยนเป็นหลอด LED

มีเหตุผลมากมายที่ควรจะเปลี่ยนเป็นหลอด LED

  • ประหยัดไฟได้ถึง 75%
  • หลอด LED มีอายุการใช้งานนานขึ้นเป็น 50,000 ชั่วโมง
  • ไม่มีรังสีอันตราย
  •  ยุง หรือแมลงไม่มากวน

มีอันตรายหรือไม่ หากไปใช้ในห้องที่มีเด็กอยู่

หลอด LED ไม่มีรังสีที่เป็นอันตราย เช่น UV รวมถึงให้ความร้อนน้อย ทำให้อากาศในห้องไม่ร้อน และ หลอด LED ยังมี Spectrum ที่ใกล้เคียงกับสายตามนุษย์ ทำให้เหมาะกับบริเวณที่ให้เด็ก อ่านหนังสือ

Question to Solomon

Your Name

Your Email

question