ติดตั้ง ePMP ใช้งานกล้องวงจรปิดในโซลาร์ฟาร์ม

ติดตั้ง ePMP ใช้งานกล้องวงจรปิดในโซลาร์ฟาร์ม

 ติดตั้ง ePMP ใช้งานกล้องวงจรปิดในโซลาร์ฟาร์ม

 

install epmp

Requirement

1. ติดตั้งอุปกรณ์ Wireless แทนการเดินสาย เพื่อใช้เชื่อมต่อระบบ IP CAM ในพื้นที่ 160 ไร่

2. ใช้สัญญาณ Wireless เชื่อมต่อกล้องวงจรปิดเพื่อรักษาความปลอดภัยตามจุดต่างๆ ให้ครอบคลุมทั่วทั้งโซลาร์ฟาร์ม

3. ลดต้นทุนการดำเนินงานและการดูแลรักษา

 

Challenge

สถานที่มีขนาดกว้างมาก จึงไม่เอื้ออำนวยต่อการเดินสายไปตามจุดต่างๆ ที่ติดตั้งกล้องทั้งหมด 44 ตัว ซึ่งต้องใช้ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง รวมถึงสภาพแวดล้อม และสภาพภูมิอากาศในบริเวณนั้นค่อนข้างรุนแรง คือ แดดจัด และมีฝุ่นมาก ดังนั้น อุปกรณ์ ePMP จึงเหมาะสำหรับนำมาทำ Solution ในครั้งนี้ ซึ่งระบบ ePMP สามารถกำหนดการ Download / Upload ของข้อมูลได้โดยเฉพาะระบบกล้องนั้น เราปรับค่า upload ให้สูงกว่า Download ได้ โดยใช้การติดตั้งแบบ Point to Multi Point  เพื่อรับ-ส่งสัญญาณร่วมกับกล้องรักษาความปลอดภัย 44 ตัว และเก็บบันทึกไว้ที่ NVR Server

 

Solution

1. ติดตั้งแบบ Point to Multi Point ส่งสัญญาณให้กล้องรักษาความปลอดภัย และเก็บบันทึกภาพด้วย NVR Server

2. ปรับแต่งค่า Uplink ให้สูงขึ้น เพื่อรองรับการรับ-ส่งสัญญาณของกล้องรักษาความปลอดภัยความละเอียดสูง

3. อุปกรณ์ที่ Base เป็น GPS Synce เพื่อป้องกันการรบกวนสัญญาณ Self-Interference กันเอง และช่วยทำให้การรับ-ส่งสัญญาณมีประสิทธิภาพมากขึ้น

4. อุปกรณ์เป็นแบบ Outdoor ผ่านมาตรฐาน IP 55

 

Device

1. ePMP:1000 : GPS Synce เป็น Base จำนวน 6 ตัว

2. ePMP:1000 : Integrated เป็น CPE จำนวน 21 ตัว

3. กล้อง IP CAM  ความละเอียด 2 ล้าน Mega Pixels จำนวน 44 ตัว

4. NVR Server สำหรับเก็บบันทึกภาพ

 

Result

1. ด้วยพื้นที่กว้าง ทำให้การเดินสายอาจจะไม่สะดวกและเสียค่าใช้จ่ายมาก ดังนั้น การใช้สัญญาณ Wireless เข้ามาแทนการเดินสาย จึงสามารถตอบโจทย์ให้กับลูกค้าได้มากกว่า

2. ติดตั้งอุปกรณ์ ePMP แบบ Point to Multi Point เพื่อให้กล้องวงจรปิดสามารถจับภาพได้ทั่วทั้งฟาร์ม ร่วมกับกล้อง 2 ล้าน mega pixel 44 ตัว

3. ปรับค่า Uplink ePMP ให้สูงขึ้นด้วย feature DL/UL ratio เพื่อรองรับการ Upload จากกล้องที่มีความละเอียดสูง ทำให้การรับ-ส่งสัญญาณมีประสิทธิภาพสูงสุด

4. อุปกรณ์ผ่านมาตรฐาน IP55 สร้างความมั่นใจเรื่องความทนทานต่อทุกสภาพภูมิอากาศ

 

atcreative

You may also interested