3kW SolarEdge at Bangkok

3kW SolarEdge at Bangkok

บ้านลูกค้าต้องการติดเพื่อประหยัดค่าไฟฟ้า เพราะลูกค้าอยู่บ้านตอนกลางวัน ลูกค้ามีความรู้ด้าน Solar พอสมควร ต้องการติดแค่ 3kW แต่ SolarEdge ที่นำเข้ามาในประเทศไทย ขนาดเล็กสุดคือ 5kW แต่ลูกค้าก็เลือกใช้ SolarEdge เพราะชอบในเทคโนโลยีและระบบ Monitoring ของ SolarEdge

 

SolarEdge 3K-1

SolarEdge 3K-3

SolarEdge 3K-2

solomon

You may also interested