airMAX & UniFi Certified หลักสูตรภาษาไทย

airMAX & UniFi Certified หลักสูตรภาษาไทย

       โซโลมอน เปิดหลักสูตร airMAX Certified รุ่นที่ 4 โดยครั้งนี้ได้เปิดหลักสูตร UniFi Certified รุ่นที่ 1 เพิ่มอีกหนึ่งหลักสูตร ซึ่งทั้ง 2 หลักสูตรได้รับการันตีโดยตรงจาก Ubiquiti Academy สำหรับผู้ที่สอบผ่านจะได้รับใบ Certificate โดยตรงจากทาง Ubiquiti หลักสูตรต่อไปจะเปิดอีกครั้งเมื่อไหร่อย่าลืมติดตามกันนะคะ

 

airMAX&UniFi1

airMAX&UniFi2

airMAX&UniFi4

airMAX&UniFi3

airMAX&UniFi5

atcreative

You may also interested