ABOUT US

โซโลมอนโปรไฟล์

บริษัท โซโลมอน เทคโนโลยี ไทยแลนด์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2535 ด้วยทุนจดทะเบียน 30,000,000 บาท จุดเริ่มต้นบริษัทมีความเชี่ยวชาญด้านอุปกรณ์ชิ้นส่วนอิเลคทรอนิคส์ และเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ให้กับแบรนด์ชั้นนำจากต่างประเทศ ต่อมาจึงขยายธุรกิจเข้าสู่อุตสาหกรรมโทรคมนาคม โดยเป็นผู้บุกเบิก     Hi-Speed Internet โดยจัดหาอุปกรณ์ให้กับผู้ให้บริการรายใหญ่ในประเทศ อาทิ TOT, CAT และได้มีการต่อยอดเทคโนโลยีจนได้นำเทคโนโลยี Wireless Transmission เข้ามาช่วยผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตขยายโครงข่ายในพื้นที่ห่างไกล ทำให้คนในชนบทของประเทศเข้าถึงอินเทอร์เน็ ตได้เพิ่มมากขึ้น

ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจไปยังกลุ่มหลอดไฟฟ้าประหยัดพลังงานหรือหลอดไฟ LED และ Renewable Energy เพื่อรองรับกับความต้องการของผู้ใช้ในประเทศไทยให้หลากหลาย โดยอยู่บนพื้นฐานคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ด้วยความใส่ใจในคุณภาพของสินค้าและงานบริการ จึงได้รับความเชื่อมั่นจากลูกค้าทั้งส่วนงานภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน รวมถึงพันธมิตรทางการค้ากว่า 500 ราย บริษัทฯ ยังมีความพร้อมทางด้านผู้ชำนาญการเฉพาะทางที่ค่อยให้คำปรึกษาแก่ทุกท่าน โดยมุ่งหวังที่จะนำสิ่งดีๆ มาสู่ผู้บริโภค

วิสัยทัศน์

ตัวแทนจำหน่ายสินค้าที่มีเทคโนโลยีขั้นสูงระดับพรีเมี่ยม โดยคำนึงถึงคุณภาพของสินค้าและความคุ้มค่าที่ผู้บริโภคจะได้รับเป็นอันดับแรกรวมถึงต้องมีความรู้จริง รู้ลึกเกี่ยวกับสินค้าอย่างแท้จริง เพื่อสร้างความไว้วางใจและความน่าเชื่อถือในผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้กับผู้บริโภคได้

Partner

Solomon Technology Thailand Co.,Ltd.

59/365 PTST Building, Chaengwattana 29,
Chaengwatana Rd., Khlong Kluea, Pakkred,
Nonthaburi 11120
(662) 574-6409
info@solomon.co.th

Contact form

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject

Your Message