โซโลมอนเปิดอบรม Ubiquiti airMAX Certified รุ่นที่ 3

โซโลมอนเปิดอบรม Ubiquiti airMAX Certified รุ่นที่ 3

บริษัท โซโลมอน เทคโนโลยี ไทยแลนด์ จำกัด เปิดอบรมหลักสูตร “Ubiquiti airMAX Certified รุ่นที่ 3” ภาคภาษาไทยในประเทศไทย

โดยเนื้อหาจะเน้นเทคโนโลยี airMAX ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานกับ Ubiquiti airMAX ได้ทุกรุ่น สำหรับผู้ที่สอบผ่านหลักสูตรจะได้ Certified จากทาง Ubiquiti โดยตรง

สำหรับรุ่น 4 จะเปิดเมื่อไหร่ ติดตามได้ที่ www.solomon.com หรือส่ง e-mail มาได้ที่ kanyapornw@solomon.co.th

airmax รุ่น 3-3airmax รุ่น 3-2airmax รุ่น 3-4airmax รุ่น 3-5

atcreative

You may also interested